Yazılım Danışmanlığı
Yazılım alanı denince akla genel geçer bir kod yazım süreci gelse de, aslında bu alanda binlerce farklı yazılım dili, çerçeve (framework), uygulama metodolojisi, algoritma bulunmaktadır.

Yazılım Danışmanlığı Neden Gerekli?

Bilgi durağan değil, yığılarak çoğalan bir değerdir. Günümüzde bilginin en yoğun olarak kullanıldığı ve çok hızlı bir şekilde arttığı alanların başında yazılım alanı gelmektedir. Yazılım alanı denince akla genel geçer bir kod yazım süreci gelse de, aslında bu alanda binlerce farklı yazılım dili, çerçeve (framework), uygulama metodolojisi, algoritma bulunmaktadır. Yazılımların ortak yanları olduğu gibi her yazılımın kendine özgü bir yapısı, mimarisi, avantajlı ve dezavantajlı alanları bulunmaktadır. Bir yazılımın uzmanı ancak ve ancak o alanda yıllarını belki on yıllarını kod yazarak, proje yöneterek geçirerek olunabilir. Yazılım danışmanlığı, uzmanlık bilgisinin kristalize olmuş halidir ve yukarıda bahsettiğimiz yılların deneyiminin ihtiyaç sahiplerine aktarılmasıdır.

Yazılım Danışmanlığı Nedir?

Yazılım danışmanlığı özetle, yazılım alanındaki mühendislik bilgisinin ve tecrübesinin sunulması hizmetidir. Bu hizmet;

 • dijital alanlardaki ihtiyaçların tespiti,
 • dijitalleşmeye dönük kısa, orta ve uzun vadeli yol haritasının çizilmesi,
 • ihtiyaç olan yazılımın gerekliliklerinin tespiti,
 • bu gerekliliklere göre teknik şartname ve ihale dokümanlarının oluşturulması,
 • gerekirse yazılımın kullanıcı deneyimi gözetilerek fonksiyonel ve görsel testlerinin yapılması,
 • geliştirme sonrasında yazılımın teknik şartnameye ve gereksinimlere uygun olup olmadığının tespiti ve teslim alma süreci onayı

gibi işleri kapsayabilir.

 

Yazılım Danışmanlığı Önemi / Faydası

2014 yılı verilerine göre ABD’deki 250 milyar dolar para harcanan yazılım sektöründe projelerin %31,1’i tamamlanamadan sonlanmakta, %52,8’i ise tahmini bütçesinin neredeyse 2 katına mal edilmektedir. (1) Birçok farklı parametrenin belirleyici olduğu bu sorunsalda en temel sorun projelerin detaylı olarak planlanmamasıdır. Yazılımınızın planlama aşaması için en temel çözüm yazılım danışmanlığı hizmeti almaktır. Yazılım danışmanlığı ile;

 • projenin gereklilikleri, geliştirme sürecine dair yol haritası netleştirilmektedir,
 • projenin maliyeti gerçeğe çok yakın olarak çıkarılabilmektedir,
 • yazılım herkesin (özellikle engelli ve yaşlı bireylerin) kullanımına uygun olarak web erişilebilirliği standartlarına uymaktadır,
 • web uygulamaları arama motoru uyumlu (SEO) olarak geliştirilebilmekte, iyileştirilebilmektedir,
 • sisteminiz güvenlik kriterlerini sağlayarak veri kaybınızın önüne geçilmekte veya hacklenmiş bir altyapı temizlenerek veriler kurtarılabilmektedir,

sisteminiz performans gerekliliklerini yerine getirilerek kullanıcı sayınızı artırılmaktadır. Kısaca, yazılım danışmanlığı hedeflediğiniz sonuçlara ulaşmak için zorunluluktur.

Yazılım Danışmanlığı Alınmazsa Ne Olur?

Danışmanlık hizmetinin “gereksiz” olarak görülmesi kuruma fayda değil zarar getirir. Yazılım alanında uzman bir ekibinizin olmamasına rağmen genel geçer bilgilerle ilerlenmesi durumunda dijitalleşme süreci problem yumağına döner. Bu problemler kısa vadede yazılımın,

 • ön görülenden daha fazla maliyetli olmasına,
 • eksik geliştirilmesine,
 • hiç teslim edilmemesine sebep olabileceği gibi;

uzun vadede

 • birbirinden bağımsız yazılımlara sahip olmaya,
 • farklı ve bağımsız teknolojilerdeki yazılımların entegrasyon problemlerine,
 • dijitalleşmenin gerçekleşememesine sebep olur.

Başka bir deyişle yazılım danışmanlığı olmaksızın para, zaman ve verim kaybı kaçınılmazdır.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.